برنامه ششم توسعهبخش سوم از ماده 29 تا اول مواد الحاقی به لایحه

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه  برای ارائه در صحن علنی مجلس (گزارش مورخ 23/9/1395)

كليات لايحه به تصويب رسيد.

- عنوان لايحه به "لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(1396 لغايت 1400)" اصلاح شد.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها